วิธีการสมัครสมาชิกอย่างละเอียด
1.สมัคร
2.ยูสเซอร์ >รหัสผ่าน > รหัสผ่าน > เบอร์โทร > รหัสยืนยัน > กดลงทะเบียน
3.กดยืนยัน
4.ล็อคอิน
5.ศูนย์สมาชิก
6.โปรโฟล์
7.ชื่อ-นามสกุล > เพศ > วัน/เดือน/ปี > เลขบัตรประชาชน
8.อีเมล
9.ชื่อธนาคาร > เลขบัญชี > ชื่อ-นามสกุล > บันทึกข้อมูล
10.กดรับรหัสยืนยัน > กรอกรหัสยืนยัน > กดยืนยัน